Mamma Mia!

Oznaczanie gry jako NIEplanszowej
Gra nie jest planszowa: 
Nieplanszowa
Oznajomnieni gramajdowicze: