Descent: Journeys in the Dark (second edition) | Descent: Wędrówki w mroku (Druga edycja)

Descent: Journeys in the Dark (second edition) | Descent: Wędrówki w mroku (Druga edycja)

Descent: Journeys in the Dark (second edition)
Descent: Wędrówki w mroku (Druga edycja)
2 - 5
60 - 180 minut
12+
Adam Sadler
Corey Konieczka
Daniel Clark
FFG/Galakta